Over Henk

Henk Breuker, ras-Amsterdammer.

Geboren in het voorlaatste jaar van de oorlog, als tweede kind uit een arbeidersgezin van zeven kinderen. Opgegroeid in de harde tijd van wederopbouw.

Henk was een ‘lastig’ kind en kon niet leren, zoals men snel constateerde. Van dyslexie had men toen nog nooit gehoord en dat was juist Henk zijn grootste handicap, naar wat jaren later bleek.

Al vroeg moest hij gaan werken. Met avondopleidingen o.a. het leerlingstelsel, wist hij met grote inspanningen toch diverse vakopleidingen af te ronden.

De beloning van het geld verdienen en de mogelijkheid om dat weer uit te geven verlichtte enigszins de pijn van het zware werken in zijn jonge jaren. Het was een tijd van werken en feesten en waarin de emotionele problematiek van de generatiekloof ook aan Henk niet ongemerkt voorbij is gegaan.

Na zijn diensttijd trouwde Henk en stichtte een gezin van drie dochters en een zoon.

Met zijn Amsterdams lef durfde hij alles aan te pakken. Van huisschilder, vrachtwagenchauffeur, vertegenwoordiger, autospuiter en zelfs beheerder van een kaaswinkel.

Dit alles om zijn grote trots, zijn gezin te kunnen onderhouden en te verzorgen.

In al die jaren heeft hij weinig tijd gekregen om zijn sluimerende talenten verder te ontdekken en te ontwikkelen.

Wel voelde hij een inwendige drang  en wist hij sporadisch al enkele teken- en schilderwerkjes te creëren, maar hij heeft nooit echt de kans en de tijd gehad om dit verder uit te diepen.

Nu zijn kinderen hun bestemming hebben bereikt en Henk meer vrije tijd heeft gekregen heeft hij die kans wel aangegrepen om zijn kwaliteiten verder te ontwikkelen.

Het schilderen en tekenen werd Henks grote drive, een zinvolle invulling van zijn bestaan. “Iets” zoals hij het zelf verwoordt, “waarin ik kan verdrinken.”

rote steun heeft hij hierbij gekregen van zijn oudere broer Johan, een gevestigd beeldend kunstenaar.

Op diens atelier aan het Spaarne werd hij verder onderlegd in de verfijning en het bijschaven van zijn techniek.

Door Johans aanwijzingen, mening en soms ook niet malse kritische beoordeling, zonder de geheel eigen stijl van Henk geweld aan te doen, nam de kunstzinnige ontwikkeling van Henk een grote vlucht.

Dit resulteerde in een overvloed aan fijne teken- en schilderwerken.

Een overzicht van zijn totale collectie vindt men hier op deze website. Een website niet alleen opgezet om eenieder te laten genieten van zijn mooie kunstwerken, maar ook als archivering van zijn werken voor de toekomst voor zijn grootste trots: zijn kinderen en kleinkinderen.

Henk Breuker, bescheiden, selfmade beeldend kunstenaar.